Tìm người Việt Nam thứ 2 bay vào vũ trụ

Cuộc thi đã nhận được hồ sơ đăng ký online của 5.500 người trên website của chương trình trong hơn 3 tuần.

Thời sự Thứ ba, 28/5/2013, 09:26 (GMT+7)