Tôn trọng môi trường công cộng trên xe buýt

Giữ trật tự trên xe buýt cũng là cách tôn trọng những người đi cùng hành trình với bạn.

Thời sự Thứ hai, 17/9/2012, 07:30 (GMT+7)