Tôn trọng qui định nơi công cộng

Mình muốn làm quen với bạn…Bạn có muốn không?

Thời sự Thứ ba, 20/3/2012, 11:10 (GMT+7)