Trục vớt tàu Dìn Ký

Thời sự Chủ nhật, 22/5/2011, 19:16 (GMT+7)