Đừng tham cái lợi trước mắt

Người chịu hậu quả lại là cậu con trai….Đừng tham vì cái lợi trước mắt!

Thời sự Thứ tư, 7/12/2011, 10:04 (GMT+7)