Đường đi của chiếc bút

Chỉ đến khi bị người khác nhắc nhở, bạn ấy mới nhận ra... Và có quá muộn không?

Thời sự Thứ tư, 21/9/2011, 07:43 (GMT+7)