Đường phố bụi mù vì xe phục vụ 1000 năm

Thời sự Thứ bảy, 22/5/2010, 12:19 (GMT+7)