Vết nứt ở thủy điện Sông Tranh 2

Vết nứt ở đập thủy điện Sông Tranh 2, nước chảy như dòng suối. Ban quản lý thủy điện 3 đã đi thị sát.

Thời sự Thứ ba, 20/3/2012, 06:07 (GMT+7)