XH: Cháy xưởng dệt

Thời sự Thứ tư, 16/4/2008, 15:16 (GMT+7)