XH: Dời thành công nhà 3.000 tấn

Thời sự Thứ hai, 7/1/2008, 13:32 (GMT+7)