XH: Đón giao thừa không đội mũ bảo hiểm

Thời sự Thứ năm, 7/2/2008, 09:31 (GMT+7)