XH - Trộm điện thoại trong showroom

Thời sự Thứ sáu, 7/11/2008, 11:56 (GMT+7)