Ý thức nhỏ làm nên nhân cách lớn

Mỗi hành động dù nhỏ đều có tác động đến cộng đồng.

Thời sự Thứ sáu, 5/10/2012, 11:18 (GMT+7)