Thôn bát quái của hậu duệ Gia Cát Lượng

Trung QuốcThôn Gia Cát, nơi nhiều hậu duệ của Gia Cát Lượng sinh sống, xây theo trận Bát Quái và Thái Cực, để phòng ngừa trộm cắp.

Thế giới Thứ năm, 8/6/2023, 00:00 (GMT+7)