Thuốc tác động như thế nào tới bộ não?

Khi vào trong cơ thể, thuốc can thiệp vào chức năng bình thường của bộ não bằng cách tăng hoặc giảm chất dẫn truyền thần kinh.

Khoa học Chủ nhật, 28/7/2019, 07:00 (GMT+7)