VnExpress
Background Video

Thủ phạm khiến ong chúa mất khả năng sinh sản

Khi phơi nhiễm thuốc trừ sâu, ong nghệ chúa giảm khả năng đẻ trứng, kéo theo hệ lụy giảm số cá thể của loài.
Khoa học  21:00 - 18/8
 
 
 Tags

thuốc trừ sâu

ong chúa

đẻ trứng

 
vnexpress