Buổi học dùng kính VR đầu tiên ở trường công Sài Gòn

Bài giảng được hướng dẫn trực quan qua kính thực tế ảo, sau đó kết hợp thực hành nhằm giúp học sinh tiếp thu bài kỹ hơn.

Công Khang

Cuộc sống 4.0 Thứ năm, 18/10/2018, 00:00 (GMT+7)