Cỗ xe đặt và thu dọn cọc giao thông tự động

Xe có hệ thống đặt và thu hồi trụ giao thông tự động, đúng vị trí nhanh chóng.

Thùy Ngân

Cuộc sống 4.0 Thứ bảy, 29/9/2018, 09:00 (GMT+7)