Công nghệ sản xuất điện từ sóng biển

Năng lượng sóng biển cho hiệu năng gấp 100 lần năng lượng mặt trời. Ước tính, với 0,1% năng lượng sóng biển có thể đủ cung cấp điện cho cả nhân loại.

BTV: Phan Ngân

Cuộc sống 4.0 Thứ tư, 12/12/2018, 13:43 (GMT+7)