Đèn bình phát sáng 250 giờ bằng nước muối

Nhúng pin vào nước muối trong khoảng 10-12 giây, chiếc đèn có thể phát sáng 250 giờ. Giá bán của sản phẩm là 35 USD. 

BTV: Phan Ngân

Cuộc sống 4.0 Thứ hai, 7/1/2019, 05:00 (GMT+7)