Lớp học lập trình robot ở Sài Gòn

Trong 15 phút sinh viên có thể hoàn thành phần lập trình để robot hoạt động. Phòng thực hành này giúp người học tiếp thu bài giảng tốt hơn.

Công Khang

Cuộc sống 4.0 Thứ hai, 25/2/2019, 06:00 (GMT+7)