Nhận diện khuôn mặt để lấy giấy vệ sinh tại Trung Quốc

Nhận diện khuôn mặt đổi lấy giấy vệ sinh là giải pháp cho nạn trộm giấy được công viên Bắc Kinh áp dụng.

BTV: Thùy Ngân

Cuộc sống 4.0 Thứ năm, 28/3/2019, 12:00 (GMT+7)