Những công nghệ xử lý tràn dầu

Bọt biển Oleo, nam châm nano... là những giải pháp hiệu quả để hút dầu loang trên mặt nước.

BTV: Ngân Phan

Cuộc sống 4.0 Thứ hai, 4/3/2019, 05:00 (GMT+7)