VnExpress
Background Video

Bác sĩ Sài Gòn hát ủng hộ đồng bào miền Trung bão lũ

Các y bác sĩ Sài Gòn đêm 10/11 hội ngộ ở Bệnh viện Chợ Rẫy cất cao tiếng hát quyên tiền ủng hộ đồng bào miền Trung bão lũ.
Sức khỏe  13:27 - 11/11/2017

Lê Phương  |  

 
 
 Tags

miền Trung bão lũ

Dĩa cơm trên tường

bác sĩ Sài Gòn hát

 
vnexpress