VnExpress
Background Video

Truy xuất nguồn gốc trứng, thịt gia cầm bằng smartphone

Thông tin về nơi sản xuất, quá trình xử lý, giết mổ, đóng gói sản phẩm sẽ hiển thị khi người dân TP HCM dùng smartphone quét lên tem, nhãn.
Thời sự  14:51 - 3/10

Minh Trang

 
 
 Tags

truy xuất nguồn gốc gia cầm

TPHCM

 
vnexpress