Trạm điện gió và mặt trời lớn nhất thế giới giữa sa mạc

Trung QuốcTrạm điện gió và mặt trời Kubuqi cung cấp 40 tỷ kWh điện hàng năm, bằng 1/10 mức tiêu thụ của Hà Bắc, tỉnh có dân số 75 triệu.

Khoa học Thứ bảy, 1/4/2023, 08:00 (GMT+7)