Trang trại điện gió ngoài khơi lớn nhất thế giới bắt đầu phát điện

Trung QuốcTrang trại điện gió ngoài khơi với turbine 16 MW lớn nhất thế giới nằm ở tỉnh Phúc Kiến, đã được kết nối đầy đủ với lưới điện và bắt đầu hoạt động sản xuất.

Khoa học Thứ tư, 20/9/2023, 19:00 (GMT+7)