VnExpress
Background Video

Đại sứ vẽ hàng trăm bức tranh nhờ cảm hứng từ Việt Nam

Cuộc sống ở Việt Nam đã khơi gợi cảm hứng vô bờ cho Đại sứ Hy Lạp Nikos Kanellos, khiến ông vẽ hàng trăm bức tranh hơn 3 năm qua.
Thế giới  00:00 - 25/8
 
 
 Tags

Ông Nikos Kanellos

Đại sứ Hy Lạp tại Việt Nam

tranh vẽ

Hà Nội

con người

vẻ đẹp

hợp tác

 
vnexpress