Trung Quốc xây nguyên mẫu trạm điện Mặt Trời vũ trụ

Nguyên mẫu SSPS, hệ thống khai thác điện Mặt Trời vũ trụ để truyền về Trái Đất và sạc vệ tinh, đã xây xong và đang thử nghiệm.

Khoa học Thứ ba, 28/11/2023, 13:00 (GMT+7)