Vệ tinh Internet hoạt động như thế nào?

Nhiều công ty trên thế giới đang phát triển mạng lưới vệ tinh quỹ đạo thấp để cung cấp dịch vụ Internet tốc độ cao với vùng phủ sóng rộng.

Khoa học Thứ năm, 19/1/2023, 00:00 (GMT+7)