Vẽ tranh bằng cách lặp lại các nét đơn giản

Vẽ đi vẽ lại nét thẳng hay cong trên một từ giấy để tạo ra những hình khối nhất định, bạn sẽ được bức tranh lạ mắt.

Giáo dục Thứ ba, 1/12/2020, 10:54 (GMT+7)