100 năm làm đẹp của phụ nữ Ấn Độ

Trang Cut tái hiện lại quá trình trong video hơn một phút.

Giải trí Thứ năm, 28/5/2015, 08:13 (GMT+7)