'A Whole New World' - Peabo Bryson & Regina Belle

Bài hát trong phim hoạt hình "Aladdin" của Walt Disney.

Giải trí Thứ ba, 12/5/2015, 10:22 (GMT+7)