Alexandra Raisman và Mark Ballas nhảy điệu Viennese Waltz

Phần trình diễn của Alexandra Raisman và Mark Ballas trong tuần thứ ba chương trình Dancing with the Stars của Mỹ.

Giải trí Thứ tư, 29/5/2013, 10:17 (GMT+7)