And I Love Her - The Beatles

Bản hit kinh điển của nhóm nhạc huyền thoại The Beatles.

Giải trí Thứ bảy, 8/12/2012, 09:06 (GMT+7)