Bài hát 'Chiều hải cảng'

Bài hát nhạc Nga nổi tiếng "Chiều hải càng".

Giải trí Thứ ba, 5/2/2013, 15:32 (GMT+7)