Bài hát 'Chiều Matxcơva'

Bài hát nổi tiếng "Chiều Matxcơva" do ca sĩ Bladymyr Konctantinovich Trosin thể hiện.

Giải trí Thứ hai, 4/2/2013, 17:47 (GMT+7)