Bài hát 'Tạm biệt Matxcơva'

Bài hát vang lên vào ngày cuối cùng của thế vận hội mùa hè tại Mátxcơva năm 1980.

Giải trí Thứ ba, 5/2/2013, 15:36 (GMT+7)