Bài hát tiếng Nga 'Tổ quốc'

Bài hát tiếng Nga nổi tiếng "Tổ quốc".

Giải trí Thứ năm, 7/2/2013, 11:14 (GMT+7)