Bảo Anh hát 'Safe and sound'

Giọng hát Việt - Bảo Anh hát "Safe and sound" trong vòng giấu mặt "Giọng hát Việt"

Giải trí Thứ hai, 30/7/2012, 08:55 (GMT+7)