'Billie Jean' - Michael Jackson

Bài hát của Vua nhạc Pop với điệu nhảy Moonwalk kinh điển.

Giải trí Thứ ba, 24/6/2014, 16:19 (GMT+7)