Body and Soul - Amy Winehouse and Tony Bennett

Video ca nhạc cuối cùng của Amy Winehouse.

Giải trí Thứ năm, 15/9/2011, 08:48 (GMT+7)

Tags: