Bùi Anh Tuấn hát 'Nơi tình yêu bắt đầu'

Giọng hát Việt - Bùi Anh Tuấn hát "Nơi tình yêu bắt đầu" trong vòng giấu mặt "Giọng hát Việt"

Giải trí Thứ hai, 30/7/2012, 08:52 (GMT+7)