'Buồn ơi, chào mi' - Bằng Kiều

Ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.

Giải trí Thứ sáu, 15/4/2016, 10:42 (GMT+7)