'By the Time This Night is Over' - Peabo Bryson và Hồng Kiên

Cùng nghệ sĩ saxophone Hồng Kiên, ca sĩ Peabo Bryson thể hiện tác phẩm "By the Time This Night is Over".

Nhật Quang

Giải trí Chủ nhật, 13/9/2015, 09:52 (GMT+7)