Candice Glover và Kree Harrison hát chung

Quán quân và Á quân American Idol biểu diễn ca khúc "One Less Bell to Answer".

Giải trí Thứ sáu, 17/5/2013, 16:07 (GMT+7)