Cánh Diều 2014 - Hạng mục Diễn viên trẻ triển vọng

Ba diễn viên trẻ triển vọng được xướng tên gồm: Sơn Tùng M-TP, Ngọc Thanh Tâm và Bình An.

Đức Huy

Giải trí Thứ sáu, 13/3/2015, 08:50 (GMT+7)