Cảnh nóng của Lương Triều Vỹ - Lâm Chí Linh

Cảnh phim ân ái của Lương Triều Vỹ và "Tiểu Kiều" Lâm Chí Linh trong phim "Đại chiến Xích Bích".

Giải trí Thứ sáu, 30/5/2014, 13:00 (GMT+7)