'Cha' - MTV, Karik

Karik làm khách mời trong liveshow "Dấu ấn" của MTV.

Giải trí Chủ nhật, 7/6/2015, 08:09 (GMT+7)