'Chains and Things' - B.B. King

Ca khúc phát hành năm 1970.

Giải trí Thứ sáu, 15/5/2015, 17:37 (GMT+7)